Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost 2008-2016 in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

Naše storitve obsegajo:

 • ciljne raziskave in razvoj na področju URE in OVE,
 • meritve kakovosti zraka v prostorih (koncentracija CO2, prašni delci) ter toplotnega ugodja,
 • standardizirane in nestandardizirane meritve povezane z URE in OVE (sončno sevanje, tlak, temperatura, vlažnost, hitrost zraka, toplotna prehodnost ter drugo),
 • numerične simulacije s CFD programsko opremo,
 • numerične simulacije dinamičnega toplotnega odziva stavb (urna metoda) s programsko opremo TRNSYS, ESP-r ter tudi drugimi paketi,
 • energetsko knjigovodstvo z energetskim managementom,
 • sodelovanje na ravni občinske energetske politike,
 • energetsko svetovanje občanom ter drugim zainteresiranim subjektom,
 • izdelavo razširjenih energetskih pregledov s termografsko analizo,
 • izdelavo ali novalizacijo lokalnega energijskega koncepta,
 • sodelovanje pri projektih energetskih sanacij stavb in sistemov.

 

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 - EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj (in.OVE.in.URE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. Operacija bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o potencialu OVE in URE in s tem kako lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomoremo k zmanjšanju končne rabe energije stavb. 

 

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica