Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost 2008-2016 in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

Naše storitve obsegajo:

 • ciljne raziskave in razvoj na področju URE in OVE,
 • meritve kakovosti zraka v prostorih (koncentracija CO2, prašni delci),
 • standardizirane in nestandardizirane meritve povezane z URE in OVE (sončno sevanje, tlak, temperatura, vlažnost, hitrost zraka, toplotna prehodnost ter drugo),
 • računske simulacije s programsko opremo TRNSYS, ESP-r ter tudi drugimi paketi,
 • preračune gradbene fizike,
 • PHPP preračune,
 • energetsko knjigovodstvo z energetskim managementom,
 • sodelovanje na ravni občinske energetske politike,
 • energetsko svetovanje občanom ter drugim zainteresiranim subjektom,
 • izdelavo razširjenih energetskih pregledov s termografsko analizo,
 • izdelavo ali novalizacijo lokalnega energijskega koncepta,
 • sodelovanje pri izdelavi dokumentacije (tudi za pridobivanje nepovratnih sredstev) in vodenje projektov energetskih sanacij stavb in sistemov.

 

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 - EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj (in.OVE.in.URE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. Operacija bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o potencialu OVE in URE in s tem kako lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomoremo k zmanjšanju končne rabe energije stavb. 

 

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica