O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d.o.o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje, tako za notranje v prostorih kakor tudi za zunanje, in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti. 

Obnovljivi viri energije (OVE) so naše glavno orožje proti podnebnim spremembam, obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo energetsko varnost. Posebnost obnovljivih virov je njihova stalnost, saj se v naravi obnavljajo, njihovo trajanje pa je za časovna merila človeštva praktično neomejeno. Med obnovljive vire energije štejemo biomaso, sončno energijo, hidroenergijo, vetrno energijo ter geotermalno energijo.

Kljub vedno večjemu izkoriščanju obnovljivih virov energije in njihovi neomejeni količini pa bo njihov učinek ostal zanemarljiv, če se ne bomo naučili pridobljene energije tudi učinkovito izkoristiti.

Učinkovita raba energije (URE) pomeni uporabo ukrepov in tehnologij s katerimi dosežemo enake cilje z manjšo rabo energije in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti. Potrebno se je zavedati, da je energija v obliki fosilnih goriv (nafta, premog, plin) količinsko omejena in da njena proizvodnja povzroča tudi stranske učinke, ki so v veliki meri škodljivi za okolje v katerem živimo. Ukrepi za učinkovito rabo energije lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju rabe energije, zmanjšanju emisij in vplivu podnebnih sprememb, pri tem pa ohranjajo enako raven kakovosti življenja.

Cilj ukrepov URE je bistveno zmanjšati rabo energije in posledično zmanjšanje stroškov za energijo, tako v gospodarstvo kot v gospodinjstvih. Poleg tega pa povečanje energetske učinkovitosti prispeva tudi k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva, regionalnemu razvoju in novim delovnim mestom.

Naše ime pa vsebuje tudi večini nepoznan pojem »eksergija«. Pojma eksergija in anergija je v svetovno literaturo sredi 20. stoletja uvedel slovenski znanstvenik dr. Zoran Rant, profesor na Univerzi v Ljubljani in pozneje tudi na Tehniški univerzi Braunschweig. Pojma označujeta pretvorljivost energij. Vsaka energija je namreč sestavljena iz eksergije in anergije, pri tem je lahko eden od obeh delov enak nič:

energija = eksergija + anergija

Eksergija je energija, ki je v celoti pretvorljiva v drugo vrsto energije.

V osnovi delimo energije v tri vrste:

  1. Energija, ki je neomejeno pretvorljiva v druge oblike energij (eksergija). Eksergija je na primer mehansko delo, električna energija, potencialna energija, kinetična energija vetra.
  2. Energija, ki je omejeno pretvorljiva v druge oblike energij, kot na primer toplota.
  3. Energija, ki ni pretvorljiva v druge vrste energij (anergija), kot na primer notranja energija okolice.

Prvi glavni zakon termodinamike nam govori o ohranitvi energije. Zato pri vseh procesih ostane vsota eksergije in anergije konstantna. Prvi glavni zakon termodinamike nas tudi uči, da energije ne moremo porabiti, ampak jo samo pretvarjamo iz ene oblike v drugo, torej energijo lahko rabimo in ne porabimo.

Drugi glavni zakon termodinamike pa nas uči o nepovračljivosti procesov. Pri vseh teoretičnih, povračljivih (reverzibilnih) procesih ostane eksergija konstantna, medtem ko se pri dejanskih, nepovračljivih (ireverzibilnih) procesih eksergija manjša in se spreminja v anergijo. Vsi tehnični procesi so zaradi nepopolnosti naših strojev in naprav nepovračljivi, zato moramo vedno računati z izgubani eksergije. Zato mora biti cilj tudi učinkovita raba eksergije in ne samo energije!

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica