Reference

 V letu 2017:

 • Meritve kakovosti zraka - monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v objektih MO Ljubljana.
 • Meritve kakovosti zraka - monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v objektih Občine Hrastnik
 • Meritve kakovosti zraka - monitoring koncentracije ogljikovega dioksida v objektih MO Novo mesto.
 • Razširjeni energetski pregled objekta Vrtec Jelka, Enota Jelka.
 • Razširjeni energetski pregled objekta Vrtec Hansa Christiana Andersena, Enota Lastovica.
 • Razširjeni energetski pregled objekta OŠ Polje.
 • Razširjeni energetski pregled objekta OŠ Maksa Pečarja - stara šola.
 • Razširjeni energetski pregled objekta OŠ Danile Kumar - objekt 2.
 • Razširjeni energetski pregled objekta Mestna uprava - Proletarska.
 • Razširjeni energetski pregled objekta Športni park Ježica - dvorana.
 • Razširjeni energetski pregled objekta Športni park Kodeljevo.
 • Projektna naloga Tehnične smernice pri izgradnji sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso - DOLB ZLATO POLJE
 • Sodelovanje pri projektu Priprava dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta 2055 kot podlaga energetskemu konceptu Slovenije.

 

Pred letom 2017:

 • Termografija poslovne stavbe Istrabenz Plini v Celju.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Lendava, Hotel Lipa.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Lendava, Apartmajsko naselje Lipov gaj.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Ptuj, Grand Hotel Primus.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Ptuj, Apartmaji Ptuj.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Ptuj, Termalni Park.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Terme Banovci, Hotel in Hotelsko naselje Zeleni gaj z bazenskim kompleksom.
 • Pregled energetskih naprav in sistemov Zdravilišče Radenci, Hoteli Radin Standard, Radin Superior, Izvir, Izvir Terapija in termalni bazenski kompleks.
 • Pregled dokumentacije 'Integralnega energetskega koncepta' za kompleks Term 3000.
 • Izdelava investicijskega programa (IP) za energetsko prenovo osnovne šole Narodnega heroja Rajka.
 • Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za energetsko prenovo osnovne šole Narodnega heroja Rajka in izračun po PHPP-ju.
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda Grand Hotela Toplice.
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda Garnega Hotela Jadran.
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda Športne dvorane Bled.
 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ogrevanje na lesno biomaso osnovne šole Žužemberk.
 • Izračun letne rabe energije za rezidenco Vančo in Matis z uporabo programa SolIntera.
 • Izdelava študije izvedljivosti postavitve sistema za izdelavo lesnih peletov na lokaciji GC Todraž.
 • Razvoj računalniškega programa SolInterra.
 • Izdelava strokovnih podlag za posege v prostore glede na arhitekturne značilnosti stavbe in zahteve s strani zaščite kulturne dediščine za objekt Narodni dom Maribor.
 • Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ogrevanja Mizarstva Jezeršek na lesne sekance.
 • Sodelovanje pri razvoju vakuumskega sprejemnika sončne energije in izvedba meritev.
 • Izvedba Študije izvedljivosti alternativnih virov energije v stanovanjskem naselju Ivančna Gorica.

 

Direktor dr. Simon Muhič je od leta 2011 energetski manager Občine Ivančna Gorica. V tem času smo sodelovali v naslednjih projektih, ki so se izvedli v občini Ivančna Gorica:

 • vzpostavitev energetskega knjigovodstva za vse javne objekte,
 • izvedba številnih razširjenih energetskih pregledov s termografsko analizo na skoraj vseh javnih objektih v občini,
 • ideja, pobuda in sodelovanje pri realizaciji postavitve sončne elektrarne na streho OŠ Stična (460 kW),
 • pobuda in vodenje projekta postavitve male sončne elektrarne na objektu ZD Ivančna Gorica,
 • pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo podružnične šole OŠ Stična v Višnji Gori,
 • sodelovanje v okviru energetskega knjigovodstva ter na individualni projektni ravni pri energetski prenovi podružnične šole OŠ Stična v Višnji Gori,
 • pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo vrtca Vrtec Ivančna Gorica, podružničnega vrtca v Višnji Gori,
 • pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo celotne javne razsvetljave v občini in sodelovanje pri sami prenovi javne razsvetljave s sodobnimi in energetsko učinkovitimi svetili,
 • vzpostavitev javno zasebnega partnerstva med občino Ivančna Gorica in družbo Petrol ter kasnejše sodelovanje na projektni ravni pri izgradnji daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) pri vzgojno izobraževanje centru v Ivančni Gorici,
 • izvajanje individualnega svetovanja občanom v občini Ivančna Gorica na temo učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica