Storitve

 Naše storitve obsegajo:

 • Ciljne raziskave in razvoj na področju URE in OVE.
 • Meritve kakovosti zraka in toplotnega ugodja v prostorih.
 • Standardizirane in nestandardizirane meritve povezane z URE in OVE (toplotna prehodnost konstrukcij, sončno sevanje, tlak, temperatura, vlažnost, hitrost zraka, ter druge meritve).
 • Numerične simulacije s CFD programsko opremo.
 • Numerične simulacije dinamičnega toplotnega odziva stavb s programsko opremo TRNSYS, ESP-r v povezavi z analizo vpliva vetra (CFD).
 • PHPP preračune.
 • Energetsko knjigovodstvo z energetskim managementom:
  • Zberemo, uredimo in vnesemo vse račune za energente objekta v zato pripravljeno knjigovodsko preglednico.
  • Analiziramo pridobljene podatke.
  • Vzpostavimo sistem mesečnega poročanja o rabi energije v objektu.
  • Na osnovi zbranih informacij in podatkov naredimo preračun energijskih kazalnikov stavbe.
  • Izdelava informativne energetske izkaznice.
  • Na osnovi zbranih informacij in podatkov določimo prioriteto organizacijskih in investicijskih sanacijskih ukrepov.
  • Organiziramo delavnice in seminarje o učinkoviti rabi energije.
 • Sodelujemo na ravni občinske energetske politike:
  • Pomoč pri doslednem spremljanju izvajanja dejavnosti v sklopu Lokalnega energetskega koncepta.
  • Spremljanje javnih razpisov ter informiranje in pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev ali subvencij.
  • Pomoč pri pridobivanju zunanjih investitorjev oziroma ureditev javno-zasebnega partnerstva pri različnih projektih.
 • Energetsko svetovanje:
  • Vzpostavitev energetske svetovalnice za občane v zainteresiranih občinah.
  • Nudimo strokovna, brezplačna in neodvisna svetovanja občanom in drugim zainteresiranim subjektom na področju učinkovite rabe energije.
 • Izdelava razširjenih energetskih pregledov s termografsko analizo.
 • Izdelava ali novalizacija lokalnega energijskega koncepta.
 • Sodelovanje pri izdelavi dokumentacije in vodenju projektov energetskih sanacij stavb in sistemov.
 • Druge storitve povezane z URE in OVE.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica