Storitve

Naše storitve obsegajo:

Ciljne raziskave in razvoj na področju URE in OVE.

Meritve kakovosti zraka in toplotnega ugodja v prostorih.

Standardizirane in nestandardizirane meritve povezane z URE in OVE (toplotna prehodnost konstrukcij, sončno sevanje, tlak, temperatura, vlažnost, hitrost zraka, ter druge meritve).

Numerične simulacije s CFD programsko opremo.

Numerične simulacije dinamičnega toplotnega odziva stavb s programsko opremo TRNSYS, ESP-r v povezavi z analizo vpliva vetra (CFD).

Energetsko knjigovodstvo z energetskim managementom:

 • Zberemo, uredimo in vnesemo vse račune za energente objekta v zato pripravljeno knjigovodsko preglednico.
 • Analiziramo pridobljene podatke.
 • Vzpostavimo sistem mesečnega poročanja o rabi energije v objektu.
 • Na osnovi zbranih informacij in podatkov naredimo preračun energijskih kazalnikov stavbe.
 • Izdelava informativne energetske izkaznice.
 • Na osnovi zbranih informacij in podatkov določimo prioriteto organizacijskih in investicijskih sanacijskih ukrepov.

Organiziramo delavnice in seminarje o učinkoviti rabi energije.

Sodelujemo na ravni občinske energetske politike:

 • Pomoč pri doslednem spremljanju izvajanja dejavnosti v sklopu Lokalnega energetskega koncepta.
 • Spremljanje javnih razpisov ter informiranje in pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev ali subvencij.
 • Pomoč pri pridobivanju zunanjih investitorjev oziroma ureditev javno-zasebnega partnerstva pri različnih projektih.

Energetsko svetovanje:

 • Vzpostavitev energetske svetovalnice za občane v zainteresiranih občinah.
 • Nudimo strokovna, brezplačna in neodvisna svetovanja občanom in drugim zainteresiranim subjektom na področju učinkovite rabe energije.

Izdelava razširjenih energetskih pregledov stavb s termografsko analizo.

Izdelava ali novelacija lokalnega energijskega koncepta.

Druge storitve povezane z URE in OVE.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica