Energetska izkaznica stavb

V sodelovanju s pooblaščenimi strokovnjaki izdelamo in izdamo energetsko izkaznico stavbe

Energetska izkaznica je dokument oziroma listina, ki vsebuje podatke o energijski učinkovitosti stavbe in bistvena priporočila za povečanje energijske učinkovitosti stavbe. Podatki razvidni z energetske izkaznice omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti. Sistem izdajanja energetskih izkaznic je v Sloveniji predpisan v Energetskem zakonu. Zakon navaja, da mora energetsko izkaznico zagotoviti lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega dela. Kupcu oziroma najemniku mora lastnik predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. Izdelava energetske izkaznice oziroma predložitev le te ni potrebna v primeru oddajanja stavbe v najem za časovno obdobje krajše od 1 leta. Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove objekte z uporabno tlorisno površino nad 500 m2 (od 9. julija 2015 nad 250 m2). Zakon še predpisuje, da mora upravljalec stavbe, katere imajo uporabno tlorisno površino nad 250 m2 in so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Obstajata dve vrsti izkaznic; računska in merjena energetska izkaznica. V računski energetski izkaznici so prikazani trije vidiki energijske učinkovitosti – toplotna zaščita ovoja objekta vključno z arhitekturno zasnovo in umestitvijo stavbe v prostor, kar izkazuje potrebno toploto za ogrevanje stavbe, končna raba vse energije, potrebne za njeno delovanje in emisije CO2, ki jih objekt oddaja v ozračje. Pri merjeni energetski izkaznici je bistvo prikaz rabe energije, namenjene za pretvorbo v toploto ter prikaz rabe električne energije in emisij CO2. Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije, vsi podatki pa se nanašajo na triletno povprečje.

Energijski razredi ali energijski kazalniki v Sloveniji so:

  • razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
  • razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
  • razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
  • razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
  • razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
  • razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
  • razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
  • razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
  • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

 

Informativni izračun energetske izkaznice:

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica