Energetsko upravljanje

Osnovni cilji energetskega upravljanja oziroma energetskega managementa so učinkovito zmanjševanje rabe energije oziroma zmanjševanje stroškov za energijo, izboljšanje kakovosti okolja ter posledično tudi zdravja prebivalstva. Vpeljava energetskega managementa v občini predstavlja zadolžitev »energetskega managerja« za izvajanje dejavnosti tako na področju občinskega energetskega načrtovanja kot tudi na področju učinkovite rabe energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju občine ter s tem dosledne implementacije lokalnega energetskega koncepta občine. Energetski manager je zadolžen za vzpostavitev učinkovitih organizacijskih in tehničnih ukrepov, ki pripomorejo k zmanjševanju vseh stroškov za energijo. Prvi ukrep, v sklopu organizacijskih ukrepov energetskega managementa, je vzpostavitev energetskega knjigovodstva, ki je za vse javne objekte s površino večjo od 500 m2 od leta 2010 tudi zakonsko obligatorno. Energetsko knjigovodstvo predstavlja vzpostavitev pregleda nad stanjem rabe in stroškov za energijo v objektu, posledično pa je na voljo tudi podlaga za spremljanje in nadzorovanje stroškov za energijo ter za odkrivanje tehničnih in organizacijskih pomanjkljivosti, ki vplivajo na pretirano rabo energije.

Prva posledica spremljanja rabe energije in stroškov je racionalnejše obnašanje uporabnikov stavbe (prepogosto odpiranje oken, vrat, nepravilna regulacija ogrevalnega sistema, ne ugašanje luči …), možnost določanja ekonomsko in energetsko učinkovitih investicijskih ukrepov, nenazadnje pa lahko stavbe primerjamo z drugimi stavbami podobne dejavnosti in se sistematično lotimo odkrivanja organizacijskih in tehničnih vzrokov za morebitno preveliko rabo energije.

Energetsko knjigovodstvo ob pravilni uporabi lahko zmanjša rabo energije do 15 % in doseže zelo hitro vračilno dobo uvedbe.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica