Meritve

 

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije v sklopu storitev ponuja široko paleto najrazličnejših terenskih in standardiziranih meritev. V nadaljevanju predstavljamo del opreme, ki jo uporabljamo za terenske meritve OVE.

 

Data logger Ahlborn ALMEMO 2890

Za merjenje uporabljamo datalogger Ahlborn ALMEMO 2890. Je ročni spominski instrument z devetimi vhodi in grafičnim prikazovalnikom. Poleg grafičnega prikaza nudi možnost hitrih meritev do 50 meritev na sekundo (opcijsko 400 meritev/s). Z ALMEMO sistemom lahko poljubno sestavljamo merilno verigo, tudi z morebitnimi obstoječimi merilnimi zaznavali.

 

Merjenje CO2

Za natančno merjenje koncentracije ogljikovega dioksida in umerjanje prenosnih naprav uporabljamo senzor Ahlborn, s katerim lahko merimo koncentracijo do 5000 ppm.

 

Specifikacije:

Natančnost:                                      ±(50 ppm + 1,5 % merjene vrednosti)

Nominalna temperatura:                   25 °C

Območje delovanje:                         -40 do +60 °C

Premer senzorja:                             20 mm

Dolžina senzorja:                             245 mm

 

Za merjenje v prostorih uporabljamo prenosne, kombinirane merilnike z merilnim območjem CO2 do 10000 ppm, ki hkrati merijo tudi temperaturo in relativno vlažnost zraka.

 

Natančnost merjenja CO2:              ±(5 % merjene vrednosti + 50 ppm)

Resolucija:                                       1 ppm

Natančnost merjenja temperature:   ±0,6 °C

Območje merjenja temperature:      -10 do +60 °C

Natančnost merjenja rel. vlažnosti:   ±0,3 % v merilnem območju 10 do 90 %

Območje merjenja rel. vlažnosti:       0,1 do 99 %

Merjenje pretoka zraka

Za merjenje pretoka zraka uporabljamo krilni anemometer FV A915, proizvajalca Ahlborn, s katerim lahko merimo hitrosti zraka med 0,1 in 20 m/s. Senzor FV A915 je občutljiv senzor z diamantnim ležajem in možnostjo prilagajanja za doseganje visoke natančnosti. Zaradi primerno izbranih materialov in enostavne uporabe je še posebej primeren za uporabo v klimatologiji.

 

Specifikacije:

Natančnost:                                      ±0,5 % končne vrednosti, ±1,5 % merjene vrednosti

Max resolucija:                                 0,01 m/s

Nominalna temperatura:                   22 °C ±2 K

Območje delovanje:                         -20 do +140 °C

Presek merilne glave:                      80 mm, možnost menjave glave

Vhodna odprtina:                             od 108 mm dalje

Dolžina senzorja:                             235 mm

 

Za merjenje uporabljamo tudi Pitotove cevi različnih dimenzij.

 

Merjenje sončnega sevanja

Za merjenje sončnega sevanja uporabljamo merilnik Hukseflux SR11. SR11 se uporablja za merjenje sončnega sevanja na izbrano površino. Merilnik proizvede majhno izhodno napetost, ki je proporcionalna sončnemu sevanju. Zaradi uporabe dveh steklenih kupol dosežemo visoko natančnost meritve.

SR1 se uporablja za znanstvena meteorološka opazovanja, za pomoč pri izbiri materialov pri gradnjah objektov in za preverjanje primernih lokacij za sončne kolektorje.

 

Specifikacije:

Klasifikacija ISO:                               prvi razred

Območje spektra:                             305 do 2800 nm

Občutljivost (nominalna):                 15 µV/Wm-2

Temperaturno območje:                   -40 do +80 °C

Merilno območje:                              0 do 2000 W/m2

Temperaturna natančnost:              < 0,1 %/°C

 

Merjenje atmosferskega tlaka

Za merjenje atmosferskega tlaka uporabljamo merilnik Delta OHM HD9408T BARO.

HD9408T BARO je elektronski barometer z analognim izhodom. Senzor zagotavlja zanesljive in stabilne meritve atmosferskega tlaka in zagotavlja odlično ponovljivost, majhne histereze in zelo dobro temperaturno stabilnost. Merilnik proizvede majhno izhodno napetost ki je proporcionalna atmosferskemu tlaku.

 

Specifikacije:

Tip senzorja:                                      piezouporovni z membrano

Območje merjenja:                             800 ÷ 1100 mbar

Analogni izhod:                                  0 ÷ 1 Vdc standard;

Natančnost:                                       ± 0,4 mbar, @ 20 °C

Temperaturno območje:                    -30 ÷ +60 °C

 

 

Merjenje temperature in vlažnosti zraka

Za merjenje temperature in vlage v zraku uporabljamo merilnik Delta OHM HD9008. Temperaturni senzor je temperaturno odvisen platinast upor, ki proizvede izhodni tok proporcionalen temperaturi.

 

Specifikacije temperaturnega senzorja:

Območje merjenja:                  -40 - +80 °C

 

Senzor vlage je sestavljen iz kondenzatorja katerega dielektrik je narejen iz higroskopskega polimera. Prednosti takega senzorja so dobra linearnost, neodvisnost od temperature, hiter odziv in dolga življenjska doba.

 

Specifikacije senzorja vlage:

Območje merjenja:                  5 % - 98 % relativna vlažnost

 

 

 

Merjenje hitrosti vetra

Za merjenje hitrosti vetra uporabljamo merilnik Almemo FVA615-2. Senzor se uporablja za merjenje horizontalne hitrosti vetra s pomočjo optoelektronskega senzorja. 

 

Specifikacije:

Območje merjenja:                       0.5 do 50 m/s

Natančnost:                                 ±0.5 m/s ±3 % merjene vrednosti

Resolucija:                                   0,1 m/s

Napajanje:                                   9-30 VDC preko podporne naprave ALMEMO

Ogrevanje:                                  24 VAC/DC max 20W

Območje delovanja:                    -30 do +70 °C, z ogrevanjem

 

Merjenje toplotne prehodnosti

Za merjenje toplotne prehodnosti uporabljamo široko paleto Hukseflux toplotnih senzorjev. Senzor toplotne prehodnosti HF03 se uporablja za direktno merjenje veličin. Trpežno ohišje omogoča kratkotrajno (do 10 minut) izpostavitev visokim temperaturam in s tem direktnemu merjenju toplotne prehodnosti. Uporablja se ga v kombinaciji s senzorjem LI19, ki omogoča takojšno odčitavanje rezultatov ali pa povezavo na računalnik.

 

Specifikacije:

Območje merjenja:                           do 10 kW/m2

Čas izpostavitve                              

visokim temperaturam:                     max 10 minut          

 

Senzor toplotne prehodnosti HFP01SC omogoča natančne meritve toplotne prehodnosti zemlje ali sten. Z avtomatskim kalibriranjem po metodi Van den Bos-Hoeksema samodejno popravlja pogoste napake, ki se pojavijo zaradi nepopolnega stika med senzorjem in zemljo ter motenj zaradi različne vlažnosti merjene površine. Primeren je tudi za merjenje toplotne prehodnosti vseh sten v objektu in se ga uporablja za natančno merjenje toplotne prehodnosti izolacije in zunanjih sten objekta.  

 

Specifikacije:

Nominalna občutljivost:                      50 µV/Wm2

Nominalna upornosti:                         2 Ohm

Temperaturni obseg:                         -30 do + 70 °C

Vhodna napetost:                              9 – 15 V

Izhodna napetost:                              0 – 2 V

Čas kalibriranja:                                ±3 minute pri 1,5 W, tipično vsakih 3 ali 6 ur

 

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica