Energetski pregledi

 

Namen energetskega pregleda je ocena stanja rabe energije v stavbi, pregled sistemov, naprav ter ostalih porabnikov, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ocenitev možnosti za izvedbo, oceniti prihranke energije in ovrednotiti ukrepe z vidika stroškovne učinkovitosti.

Glede na namen in obseg del lahko energetske preglede razvrstimo v tri skupine:

Preliminarni pregled

Predstavlja najbolje enostavno obliko energetskega pregleda. Preliminarni pregled zajema enodnevni obisk podjetja oziroma stavbe in pridobitev osnovnih podatkov o rabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika. Na podlagi tega se izdela analiza primernih ukrepov.

Poenostavljeni energetski pregled

Se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.

Razširjeni energetski pregled

Pri tem pregledu se opravi natančna analiza podjetja oziroma stavbe. Zavzema natančno zbiranje podatkov o rabi energije (vsaj za obdobje treh let). Na podlagi podatkov in izračunov se nato ponudi analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in stroški ter vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje in izdela prednostni seznam predlaganih ukrepov.

Z razširjenim pregledom dobi lastnik stavbe natančen pregled nad možnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter prioritetno listo izvajanja le-teh. Tehnični ukrepi so osnova za pripravo potrebne investicijske in tehnične dokumentacije. S primernim načrtovanjem izbranih investicij lahko zagotovimo kvalitetno posodobitev in vzdrževanje zgradbe s tehničnega vidika ob hkratnem zmanjšanju rabe energije v stavbi.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica