Prijava na razpise

Razpis predstavlja javno objavo, s katero določena pravna oseba pozove fizične ali pravne osebe k prijavi njihovih projektov ali dejavnosti. Razpis s svojo vsebino običajno določa usmeritve, namen in cilje, ki jih razpisovalec želi uresničiti s sofinanciranjem projekta ali dejavnosti. Razpisi predstavljajo dobro možnost za pridobivanje finančnih sredstev pri uresničevanju programov in projektov posameznih nevladnih organizacij.

Pravilno razumevanje javnega razpisa in interpretacija posameznih stavkov je največkrat ključnega pomena za uspešno prijavo projekta na javni razpis in njegovo realizacijo. Razpisna dokumentacija je velikokrat nerazumljiva in zahteva veliko časa za pravilno izpolnitev. Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije INOVEKS zato ponuja pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in prijave na javne razpise v povezavi z energetskimi projekti.

Storitev vključuje:

  • preučitev vaših zamisli in pomoč pri zasnovi načrta, ki omogoča pridobitev nepovratnih sredstev,
  • na podlagi načrta izbero ustreznega javnega razpisa,
  • vodenje in urejanje celotne razpisne dokumentacije potrebne za prijavo na razpis,
  • po uspešni kandidaturi in izvedenih delih oziroma projektu se pripravi poročilo o porabi odobrenih sredstev ter pogodbo o sofinanciranju.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica