Projektno sodelovanje

 

Vodenje projektov je vedno vezano na posamezen projekt. Pri tem lahko v celoti zagotovimo ekipo, ki strokovno pripravi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev ter izdela potrebno dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdela projekt za izvedbo (PZI),…). Pomagamo lahko pri ureditvi javno – zasebnega partnerstva, iskanju potencialnega investitorja ter izvajalcev del.

Med izvajanjem projekta ekipa skrbi za kakovosten nadzor nad izvedbo projekta, saj se le tako doseže kakovost izvedbe, ki je potrebna tudi za zagotavljanje napovedanih prihrankov. Te je potrebno vedno dokazovati daljše časovno obdobje v primeru uspešne kandidature in črpanja pridobljenih sredstev.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica