Termografija

Termografija je nekontaktna metoda merjenja temperature. Tako jo lahko pri stavbah apliciramo na zunanji ali notranji površini stavbe. Z interpretiranjem in analizo prikaza toplotne oziroma termokamere lahko hitro opazimo anomalije na površini sten (toplotni mostovi, poškodovana ali slaba izolacija, nezadostna zrakotesnost, pojav vlage, odkrivanje poškodb v sistemih s toplo vodo) in na podlagi dobljenih termografov ocenimo stanje objekta in načrtujemo morebitne sanacije in ukrepe.

Zunanja termografija se izvaja ob ustreznih vremenu v hladnem obdobju leta, ko je stavba ogrevana in je temperaturna razlika med notranjim ogrevanim prostorom in zunanjostjo ustrezna. Notranjo termografijo je možno opraviti praktično kadarkoli in je skoraj neodvisna od zunanjih vplivov.

Termografske preglede izvajamo v sklopu razširjenega energetskega pregleda stavbe ali samostojno z namenom odkrivanja anomalij ali kontrole kakovosti izvajalcev gradbenih del.

Za izvajanje termografije uporabljamo vrhunsko termografsko kamero FLIR E95, ki vsebuje tudi digitalno kamero in ima temperaturno območje (od -20 °C do +1500 °C). Kamera ima IR resolucijo kar 464 x 348 pikslov in ima toplotno ločljivost 0,04 °C pri 30 °C. Merilna točnost je ± 2°C ali ± 2% merjene vrednosti.

Pojem termografija zavzema infrardečo termografijo, termalne slike in termalne video posnetke. Termografske kamere zaznajo infrardeče elektromagnetno sevanje (okoli 9000 – 14000 nanometrov). To sevanje nato pretvorijo v slike, ki jih imenujemo termogrami oziroma termografi. Glede na teorijo sevanja črnega telesa, vsi objekti s temperaturo nad absolutno ničlo, sevajo infrardečo svetlobo in prav zaradi tega jih lahko s pomočjo termografske kamere vidimo tudi brez vidne svetlobe. Količina infrardečega sevanja, ki jo seva posamezen objekt, se povečuje s temperaturo, kar se na termografskih posnetkih vidi kot variacija temperature. Na podlagi temperaturne variacije se lepo vidijo razlike med toplimi telesi in hladno okolico, ki se nato uporabijo za uspešno termografsko analizo.

Termovizija je sistem, ki prikazuje sliko sevanja objekta. Ta sistem je bil najprej razvit v vojaške namene, ki se je kasneje pričel uporabljati v civilne namene. Danes se termovizija najpogosteje uporablja kot sinonim za vizualizacijo temperatur, termografija pa za natančno merjenje površinskih temperatur. Pri tem je potrebno poudariti, da za kakovostno termografijo ni dovolj le dobra oprema, ampak je kakovostna izvedba možna le ob hkratni določitvi veliko vplivnih parametrov (emisivnost merjenih površin, sevanje neba in drugih vremenskih pogojev).

   Slika1: Termografski posnetek zunanje površine stavbe

   Slika 2: Termografski posnetek toplotnega mostu, ki je posledica slabega stavbenega pohištva

 

  Slika3: Termografski posnetek stavbenega pohištva iz notranje strani objekta

  Slika 4: Termografski posnetek toplotnega mostu znotraj objekta

 

Flier E95 

Slika 5: Termografska kamera Flir E95

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica